–       Half day

–       Fullday (1 hari)

–       2 hari 1 malam

–       Dll (sesuai permintaan)